new-home-1664302__340

Posadowienie budynku

Posadowienie

Posadowienie jest to zespół wszystkich fundamentów budynku. Jego zadaniem jest utrzymanie obiektu oraz przekazywanie obciążeń na grunt. Jest to bardzo ważny element budowli, gdyż to dzięki niemu następuje trwałe połączenie budynku z gruntem. W zależności od tego, jakiego to rodzaju budowla oraz gdzie się znajduje, należy odpowiednio dobrać rodzaj posadowienia. Wyróżnia się dwa rodzaje fundamentów. Są to posadowienia bezpośrednie oraz pośrednie. Pierwsze z nich ułożone są płytko pod poziomem gleby. Wśród nich możemy wyróżnić różnego rodzaju fundamentowania m.in. płyty, stopy, ławy, Stosowane są one na terenach płaskich, gdzie możliwe jest przekazywanie obciążeń poprzez powierzchnię podstawy. Drugi rodzaj fundamentów wykorzystywany jest w sytuacjach, w których przekazywanie obciążeń wymaga dodatkowych elementów nośnych. Wykorzystywane są w tym celu pale fundamentowe oraz studnie. Dzięki nim obciążenie może być przekazywane na grunt w sposób bezpieczny i trwały. Fundamenty pośrednie zwane są także głębokimi. Ich zastosowanie jest konieczne w momencie, gdy powierzchnia gruntu jest nierówna lub narażona na styczność z wodą. Zapobiegają one np. osuwaniu się gruntu i dają stabilną konstrukcję dla zewnętrznej części budynku.

Odpowiednie fundamenty

Aby odpowiednio dobrać fundamenty należy poznać dokładnie teren, na którym ma znajdować się obiekt oraz ocenić, na jakiej głębokości ma się znajdować poziom posadowienia.
Głębokość utworzenia fundamentów zależy od wielu czynników. Jednym z nich są wymagania użytkowe – rodzaj budowli, do czego ona będzie wykorzystana oraz rozłożenie pomieszczeń znajdujących się w niej. Obecność piwnicy, garażu, magazynu podziemnego.

Strefa klimatyczna

Kolejnym, ważnym czynnikiem jest głębokość przemarzania gruntu. Fundament w zależności od strefy klimatycznej powinien być zagłębiony tak, aby jego część była głębiej ułożona niż znajduje się najniższy punkt zamarzania gleby.

Inne czynniki

Innymi ważnymi czynnikami, mającymi wpływ na poziom posadowienia są: układ nośny gruntu oraz poziom zwierciadła wody gruntowej.
Aby w prawidłowy sposób wykonać podłoże, jakim jest fundament, należy zastosować się do wszystkich wymogów oraz wziąć pod uwagę wymienione czynniki. W ten sposób można dać budynkowi bezpieczne i trwałe podłoże.